• Facebook
  • YouTube
  • Telegram
  • کابینۀ شخصی
تحلیل جفت ارز EUR/USD
Published on 03.08.2022 16:06

EURUSD جفت ارز یورو/دلارآمریکا پس از، از دست دادن بیش از 100 پیپ در روز سه شنبه، وارد مرحله تثبیت زیر 1.0200 شد. این جفت ارز ممکن است برای بهبودی در کوتاه مدت تلاش کند.

فضای بازار ریسک گریز در میان تشدید تنش های ژئوپلیتیکی باعث شد تا دلار در روز سه شنبه در برابر همتایان خود تقویت شود. علاوه بر این، اظهارات نسبتاً صعودی فدرال رزرو به این ارز کمک می کند تا جایگاه خود را حفظ کند.

رئیس فدرال رزرو شیکاگو، چارلز ایوانز، گفت که افزایش نرخ بهره 50 واحد پایه تخمین معقولی برای نشست سیاست گذاری در سپتامبر خواهد بود، اما افزود که 75 واحد نیز قابل قبول خواهد بود.

EURUSD جفت ارز یورو/دلارآمریکا بیش از 100 پیپ در روز سه شنبه از دست داد. این جفت ارز ممکن است برای بهبودی در کوتاه مدت تلاش کند.

این جفت ارز برای صعود با سطح مقاومتی 1.0200 مواجه است. در صورتی که این جفت ارز بتواند این سطح را به سطح حمایتی تبدیل کند، خریدارن به سمت 1.0235 و 1.0275 حرکت میکنند.

از سوی دیگر، 1.0150 به عنوان سطح حمایتی اول جلوتر از 1.0100 قرار می گیرد. تثبیت قیمتها پایین تر از سطح دومی می تواند به عنوان یک پیشرفت نزولی قابل توجه تلقی شود و باعث حرکت نزولی بیشتر به سمت برابری نرخی شود.

تحلیل و آنالیز جفت ارز ها ودارایی های مختلف با فیبوگروپ!


وحید مقدم

تحلیلگر

گرچه ارزیابی پیش از سرمایه گذاری بجاست، ولیکن تجارت، ارزیابی منحصر به فرد خویش را می طلبد.

FAQ