• Facebook
  • YouTube
  • Telegram
  • کابینۀ شخصی

ارزیابی نوسانات نرخی به تاریخ 28.10.2020

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

جفت ارزی NZD/USD

از دفعه گذشته که در مورد این جفت ارزی نوشته بودیم، قیمت دلار نیوزیلند به افزایش خود بعد از برخورد با خط روند صعودی بلند مدت ادامه می داد. تحکیمات مابعد تا ماکسیموم 0.6680 و حتی سطح هیجانی 0.6700 و مقاومت هدفی 0.6720 هم ادامه یافت. افت فعلی اصلاحی است و به دلیل ضربان صعودی اخیر دلار ایالات متحده رخ داده. قیمت به خط روند صعودی 20 اکتبر نزدیک شده و تنها در صورت شکست آن می تواند تا مینیموم 0.6660 افت نماید. در غیر این صورت، حتی بدون بروز خوش بینی های آتی سرمایه داران در مورد انتخابات و لایحه مالی و تنها از طریق از سر گیری افزایش سهام شرکت های تکنولوژی برتر می توان با از سر گیری تضعیف دوباره دلار ایالات متحده و ادامه یابی روند صعودی این جفت ارزی، بعد از افتی اصلاحی رو به رو شد.

 

جفت ارزی USD/CAD

این جفت ارزی از دفعه گذشته به تاریخ 21 اکتبر، بعد از شکست مینیموم 1.3100 در حال استحکام بود. افزایشی که به موازات از سر گیری افت قیمت نفت رخ داد. چرا که قیمت دلار کانادا همراه با کاهش یابی قیمت طلای سیاه ضعیف می شود. انعکاس قیمت از نهاد بازار به تریتب سطوح هدفی 1.3140، 1.3180 و سطح هیجانی 1.3200 را شکاند و در حال حاضر به ماکسیموم موضعی 1.3240 نزدیک می شود. احتمال تضعیف به زود دلار ایالات متحده، به دلیل از سر گیری افزایش سهام شرکت های تکنولوژی برتر امکان پذیر به نظر می رسد. در این بین، قیمت نفت هم به نهاد بازار، خط روند صعودی و پشتیبانی هدفی 38 دلار نزدیک می شود. احتمالا به زودی با از سر گیری روند نزولی این جفت ارزی بعد از برخورد با ماکسیموم های 1.3220-1.3240 رو به رو شویم.

 

جفت ارزی USD/CHF

از سر گیری افزایش شاخص دلار و عدم افزایش یابی قیمت طلا، به دلیل پافشاری های ترامپ در رابطه با کشف به زود واکسن، نرخ این جفت ارزی را، نرسیده به مینیموم تاریخی ونهاد بازار از پشتیبانی 0.9040 انعکاس داد. افزایش از این پشتیبانی، نرسیده به مینیموم هیجانی 0.9000 هنوز ادامه دارد. احتمالا در حال حاضر قیمت افت اصلاحی را تجربه خواهد کرد. چرا که با نزدیکی قیمت به خط روند نزولی رو به رو شده ایم. تست آتی این خط روند می تواند با از سر گیری روند نزولی بعد از برخورد به بازه 1.9120-1.9140 همراه گردد. اتمام یابی تضعیف موقت قیمت طلا، عامل از سر گیری روند نزولی این جفت ارزی و ادامه یابی آن می باشد.

 

جفت ارزی USD/JPY

این جفت ارزی هم همراه با کاهش یابی ریسک در بازار، به تاریخ 21 اکتبر از افت خود دست برداشت و افزایش اصلاحی را نرسیده به مینیموم تاریخی 104.00 از سر گرفت. نوسانات بسیار فشرده بودند و احتمال از سر گیری تضعیف قیمت این جفت ارزی پایین بود. چرا با تکیه بر سیاست گذاری های بانک ژاپن به منظور دفاع از صادرات، افزایش قیمت ین نسبت به دلار، ممنوع تلقی می شد. با این حال قیمت دوباره کاهش یافت، حتی بدون از سر گیری افزایش قیمت طلا. با این وجود هنوز هم مینیموم تاریخی شکسته نشده و حتی با جود احتمال از سر گیری افزایش قیمت طلا در آینده و ضعف دلار بعد از تصویب بودجه محرک مالی، هنوز هم امکان از سر گیری افزایش دوباره نرخ این جفت ارزی، تا قبل از شکست این مینیموم وجود دارد.


تحلیلگر

گرچه ارزیابی پیش از سرمایه گذاری بجاست، ولیکن تجارت، ارزیابی منحصر به فرد خویش را می طلبد.