• Facebook
  • YouTube
  • Telegram
  • کابینۀ شخصی

ارزیابی نوسانات نرخی به تاریخ 03.11.2020

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

جفت ارزی EUR/USD

از دفعه گذشته که در مورد این جفت ارزی به تاریخ 27 اکتبر نوشته بودیم، ماکسیموم ها دچار کاهش شده بودند و قیمت از حداکثر موضعی 1.1880 انعکاس پیدا کرده بود. مسلما این سناریو افت بیشتر را به دنبال داشت. افتی که ابتدا تا خط روند صعودی و مینیموم موضعی 1.1700 ادامه یافت. سپس قیمت با افزایشی اصلاحی، دوباره گرایش نزولی را آغاز نمود و بعد از شکست خط روند تا مینیموم 1.1620 نیز کاهش یافت. افزایش فعلی بر فراز این مینیموم اصلاحی تلقی می شود و مستقیما به افت اصلاحی دلار ایالات متحده در مقابل تقویت سهام این کشور مربوط می گردد. پتانسیل این افزایش تا مرز 1.1720 و یا نهایتا 1.1760 می باشد. در حوالی این دو مقاومت می توان با از سر گیری روند نزولی رو به رو شد.

 

جفت ارزی GBP/USD

این جفت ارزی نیز همانند یورو از دفعه گذشته به روند نزولی ادامه داد، سطح هیجانی 1.3000 را شکاند و دقیقا تا مرز خط روند اواسط می افت نمود. انعکاس اخیر پوند از مینیموم موضعی 1.2880 مبنی بر اهمیت این سطح می باشد و احتمالا در آینده حتی با وجود امکان پذیر بودن پتانسیل نزولی این جفت ارزی تا مرز بازه پشتیبانی 1.2920-1.2880، باز هم با سر گیری افزایش قیمت پوند نسبت به دلار رو به رو می شویم. افت آتی قیمت پوند از سطح 1.3000 اصلاحی خواهد بود. عدم کاهش بعد از برخورد با این سطح مبنی بر عمیق تر شدن افت دلار نسبت به اکثر ارزها خواهد بود.

 

جفت ارزی AUD/USD

افت این جفت ارزی که به دلیل افزایش دلار از تاریخ 27 اکتبر رخ داد، قیمت دلار استرالیا را تا مینیموم تاریخی و سطح هیجانی 0.7000 پایین آورد. افزایش مابعد، از مینیموم هنوز ادامه داشته، اما در صورت عدم افزایش بیشتر بر فراز ماکسیموم 0.7140، می توان با از سر گیری روند نزولی این جفت ارزی و یا فشرده شدن نوسانات بین خط روند نزولی و پشتیبانی هیجانی 0.7000 رو به رو شد. دلار ایالات متحده هنوز خط روند صعودی چند ساله را نشکانده و این جفت ارزی هم هنوز بر فراز 0.7200 نرسیده. همین عوامل احتمال ادامه یابی افت بیشتر دلار استرالیا در بلند مدت را افزایش خواهند داد.

 

جفت ارزی USD/MXN

افت شدید قیمت نفت و ادامه یابی تحکیمات نسبی دلار ایالات متحده بر فراز خط روند چند ساله، این جفت ارزی را از مینیموم موضعی 20.80 بلند کرد. افزایش اصلاحی دقیقا تا ماکسیموم موضعی 21.50 ادامه یافت. افت دوباره قیمت را در حال حاضر به نهاد بازار نزدیک کرده و مستقیما به از سر گیری افت قیمت دلار مربوط می شود. احتمال افت فعلی دلار اصلاحی می باشد. چرا که افت بلند مدت این ارز شاید چند هفته دیگر شروع شود. افت این جفت ارزی نیز شاید پایین تر از مینیموم 20.90 ادامه نیابد. به همین دلیل به منظور فروش این جفت ارزی بهتر است تا از سر گیریس افزایش قیمت نفت صبر کرد. البته این سناریو تقریبا بعید به نظر می رسد.

 


تحلیلگر

گرچه ارزیابی پیش از سرمایه گذاری بجاست، ولیکن تجارت، ارزیابی منحصر به فرد خویش را می طلبد.