• Facebook
  • YouTube
  • Telegram
  • کابینۀ شخصی
ارزیابی بنیادی بازار به تاریخ ۲۴.۱۱.۲۰۱۷

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

ساعت ۱۲:۰۰ واحد ارزی یورو آلمان - شاخص شرایط حوزه ی کسب و کار از IFO

 ساعت ۱۲:۰۰ واحد ارزی یورو آلمان - شاخص ارزیابی شرایط جاری از IFO

 ساعت ۱۲:۰۰ واحد ارزی یورو آلمان - شاخص تمایلات اقتصادی

 

آمار امروز آلمان، در رابطه با تغییرات شرایط حوزه ی کسب و کار، نتایج ارزیابی شرایط جاری و تمایلات اقتصادی این کشور بوده، که در صورت ادامه یابی رشد فعلی، در طی انتشارات در پیش رو، سبب تحکیم یابی واحد ارزی یورو اتحادیه ی اروپا خواهد گردید. در صورت کاهش ناچیز نرخ شاخص های یاد شده نیز، با افت واحد ارزی یورو مواجه نخواهیم شد. چرا که تنها در صورت کاهش افزون و غیر منتظره ی سطح این دو شاخص، با تضعیف یابی نرخ گذاری های یورو و همه گیره  شدن معاملات فروش این واحد ارزی، برخورد خواهیم نمود.

 

ساعت ۱۷:۴۵ واحد ارزی دلار ایالات متحده - شاخص کسب و کار حوزه ی تولیدات

آمار این روز ایالات متحده، در رابطه با تغییرات شاخص کسب و کار حوزه ی تولیدات این کشور خواهد بود. با وجود افزایش منحصر به فرد سطح این شاخص، در طی انتشار آمار ماه اکتبر و احتمال بروز کاهش های تصحیحاتی اش، در طی انتشارات در پیش رو، نظریه ی متخصصین مبنی بر ادامه یابی افزاش های فعلی در طی انتشارات در پیش رو می باشد. چرا که امکان دست یابی دوباره ی نرخ این شاخص، تا سطوح ماکسیموم جدید و تاریخی، بسیار افزون جلوه می نماید. در صورت تثبیت چنین روندی، در طی انتشار آمار در پیش رو، تحکیمات نرخی واحد ارزی دلار نیز، بسیار امکان پذیر، جلوه خواهد نمود.


تحلیلگر

گرچه ارزیابی پیش از سرمایه گذاری بجاست، ولیکن تجارت، ارزیابی منحصر به فرد خویش را می طلبد.