• Facebook
  • YouTube
  • Telegram
  • کابینۀ شخصی
تحلیل جفت ارز EURUSD
Published on 18.07.2022 18:32

با وجود سقوط آزاد جفت ارز یورو/دلارآمریکا به 0.9950 در روز پنجشنبه، هنوز نتوانسته به زیر برابری نرخی نزدیک شود. 
با افزایش شاخص های فنی، شانس برگشت به سمت روند صعودی افزایش می یابد. 
اگر یک جهش رخ دهد و خریداران بتوانند سطح مقاومتی 1.0190بگذرد سطوح هدف بعدی 1.0270 و یا جلوتر 1.0300 باشد. 

از طرف دیگر، یک حرکت نزولی دیگر می تواند دوباره به حمایت بحرانی 1.0000 برسد، جایی که قیمت چندین بار در هفته گذشته متوقف شده است. اگر این بار ثابت شود که این یک مانع ضعیف است، فروش می تواند سرعت خود را به پایین 0.9950 برساند، جایی که هر گونه شکست می تواند فشار بر بازار را افزایش دهد. به طور خاص، ممکن است قیمت حتی پایین‌تر از سطح حمایتی 0.9600 هم سقوط کند.

تحلیل و آنالیز جفت ارز ها ودارایی های مختلف با فیبوگروپ!


وحید مقدم

تحلیلگر

گرچه ارزیابی پیش از سرمایه گذاری بجاست، ولیکن تجارت، ارزیابی منحصر به فرد خویش را می طلبد.

FAQ