• Facebook
  • YouTube
  • Telegram
  • کابینۀ شخصی

ابزارهای مالی

انتخاب گستردۀ ابزارهای مالی به شما این امکان را میدهد تا هر نوع استراتژی تجاری را به کار ببرید و بتوانید پرتفوی سرمایه گذاری متنوع را ایجاد کنید.

Forex

برای به حداکثر رسانیدن سود، معاملات را با استفاده از اسپردهای کم (نزدیک به صفر) و انتخاب گسترده ای از ابزارهای تجاری، انجام دهید. تجارت کلاسیک مبنی بر مابه التفاوت نرخ ارز.

CFD

برای کارآمدترین سودهی از ابزارهای معاماملاتی سی اف دی بر روی کالاها، ارزها، فلزات استفاده کنید.

Cryptocurrency

بدون توجه داشتن به سعودی یا نزولی بودن نرخ، سرعت در پوزیشن گیری را در ارزهای دیجیتال تجربه کنید. واریز و برداشت راحت، تحلیل نمودار، تجارت با یک کلیک.

Spot Metals

پس انداز طلایی خود را ایجاد کنید. سرمایه گذاری در ارزهای بهادار که ارزش آنها در طول قرنها باقی می ماند.

جدول تغییرات

نام اسپرد Bid - Ask روحیه معامله گرام
BTC/USD 0 23825.088 - 23825.088
EUR/USD 0.0005 1.02648 - 1.02596
EUR/RUB 0.025 63.114 - 63.139
AUD/SEK 0.0176 7.2632 - 7.2808
AUD/CAD 0.0001 0.91033 - 0.91042
AUD/CHF 0.0015 0.6704 - 0.6719
AUD/DKK 0.0008 5.164 - 5.1648
AUD/JPY 0.006 95.112 - 95.118
AUD/NZD 0.0001 1.10408 - 1.1042
AUD/SGD 0.0003 0.97689 - 0.97715
AUD/USD 0.0003 0.7127 - 0.71244
AUD/ZAR 0.0116 11.5126 - 11.5242
CAD/CHF 0 0.73713 - 0.73716
CAD/JPY 0.015 104.466 - 104.481
CAD/MXN 0.0106 15.5144 - 15.525
CHF/JPY 0.022 141.714 - 141.736
CHF/NOK 0.0044 10.1594 - 10.1638
CHF/SEK 0 10.832 - 10.832
EUR/CHF 0.0001 0.96651 - 0.96661
EUR/DKK 0.0004 7.4378 - 7.4382
EUR/JPY 0.007 136.977 - 136.984
EUR/NOK 0.0054 9.81875 - 9.82419
EUR/SEK 0.0037 10.47198 - 10.47566
EUR/ZAR 0.0124 16.5821 - 16.59449
EUR/SGD 0.0012 1.4066 - 1.4078
EUR/NZD 0.0001 1.59016 - 1.59031
EUR/HUF 1 391.54 - 392.54
EUR/GBP 0.0001 0.84529 - 0.84535
EUR/PLN 0.0062 4.6535 - 4.6597
EUR/CZK 0.013 24.351 - 24.364
EUR/CAD 0.0001 1.31115 - 1.31122
EUR/AUD 0.0003 1.44006 - 1.44034
USD/ZAR 0.01 16.1543 - 16.1643
USD/PLN 0.002 4.53635 - 4.53835
USD/SGD 0.0001 1.371 - 1.3711
USD/MXN 0.0029 19.82714 - 19.83004
USD/SEK 0.0029 10.20451 - 10.20738
USD/NOK 0.0052 9.56759 - 9.57282
USD/DKK 0.0006 7.24765 - 7.24824
USD/CHF 0.0005 0.9414 - 0.9419
USD/HKD 0.0009 7.8366 - 7.83746
USD/CZK 0.03 23.727 - 23.757
USD/JPY 0.002 133.462 - 133.464
USD/CAD 0 1.27761 - 1.27764
USD/HUF 0.2 381.84 - 382.04
USD/RUB 2 60.5 - 62.5
GBP/AUD 0.0002 1.70361 - 1.70384
GBP/CAD 0.0001 1.55108 - 1.55121
GBP/CHF 0.0001 1.14341 - 1.14348
GBP/JPY 0.014 162.047 - 162.061
GBP/DKK 0.0019 8.79853 - 8.80043
GBP/NOK 0.0067 11.61607 - 11.62276
GBP/NZD 0.0002 1.88106 - 1.88123
GBP/SEK 0 12.3762 - 12.3762
GBP/SGD 0.0006 1.66436 - 1.66493
GBP/USD 0.0001 1.21411 - 1.21403
GBP/ZAR 0.01 19.62178 - 19.63178
NOK/SEK 0.005 1.0639 - 1.0689
SGD/JPY 0.022 97.343 - 97.365
NZD/CAD 0.0002 0.82453 - 0.82471
NZD/CHF 0.0002 0.6077 - 0.60791
NZD/JPY 0.02 86.132 - 86.152
NZD/USD 0.0004 0.64558 - 0.64516
NZD/SGD 0.0006 0.88466 - 0.88529
GOLD 0.01 16.73 - 16.74
USD/COP 11.75 4156.13 - 4167.88
EUR/COP 0.25 4271.59 - 4271.84
USD/THB 0.01 35.25 - 35.26

FAQ