• Facebook
  • YouTube
  • Telegram
  • کابینۀ شخصی

ابزارهای مالی

انتخاب گستردۀ ابزارهای مالی به شما این امکان را میدهد تا هر نوع استراتژی تجاری را به کار ببرید و بتوانید پرتفوی سرمایه گذاری متنوع را ایجاد کنید.

Forex

برای به حداکثر رسانیدن سود، معاملات را با استفاده از اسپردهای کم (نزدیک به صفر) و انتخاب گسترده ای از ابزارهای تجاری، انجام دهید. تجارت کلاسیک مبنی بر مابه التفاوت نرخ ارز.

CFD

برای کارآمدترین سودهی از ابزارهای معاماملاتی سی اف دی بر روی کالاها، ارزها، فلزات استفاده کنید.

Cryptocurrency

بدون توجه داشتن به سعودی یا نزولی بودن نرخ، سرعت در پوزیشن گیری را در ارزهای دیجیتال تجربه کنید. واریز و برداشت راحت، تحلیل نمودار، تجارت با یک کلیک.

Spot Metals

پس انداز طلایی خود را ایجاد کنید. سرمایه گذاری در ارزهای بهادار که ارزش آنها در طول قرنها باقی می ماند.

جدول تغییرات

نام اسپرد Bid - Ask روحیه معامله گرام
BTC/USD 0 23021.414 - 23021.414
EUR/USD 0.0006 1.08743 - 1.08684
EUR/RUB 0.025 75.818 - 75.843
AUD/SEK 0.01 7.3142 - 7.3242
AUD/CAD 0.002 0.94461 - 0.94661
AUD/CHF 0.0015 0.65403 - 0.65553
AUD/DKK 0.001 4.8611 - 4.8621
AUD/JPY 0.01 92.24 - 92.25
AUD/NZD 0.001 1.09343 - 1.09443
AUD/SGD 0.005 0.9301 - 0.9351
AUD/USD 0.0005 0.71063 - 0.71013
AUD/ZAR 0.001 12.2163 - 12.2173
CAD/CHF 0.0015 0.69126 - 0.69276
CAD/JPY 0.05 97.496 - 97.546
CAD/MXN 0.0025 14.1037 - 14.1062
CHF/JPY 0.005 140.922 - 140.927
CHF/NOK 0.001 10.7359 - 10.7369
CHF/SEK 0.001 11.188 - 11.189
EUR/CHF 0.0005 1.0008 - 1.0013
EUR/DKK 0.001 7.43759 - 7.43859
EUR/JPY 0.005 141.086 - 141.091
EUR/NOK 0.005 10.74176 - 10.74676
EUR/SEK 0.005 11.19425 - 11.19925
EUR/ZAR 0.03 18.6838 - 18.7138
EUR/SGD 0.001 1.4264 - 1.4274
EUR/NZD 0.001 1.6732 - 1.6742
EUR/HUF 0.5 390.13 - 390.63
EUR/GBP 0 0.87646 - 0.87651
EUR/PLN 0.005 4.7045 - 4.7095
EUR/CZK 0.035 23.855 - 23.89
EUR/CAD 0.001 1.44625 - 1.44725
EUR/AUD 0.001 1.52948 - 1.53048
USD/ZAR 0.025 17.1913 - 17.2163
USD/PLN 0.005 4.3282 - 4.3332
USD/SGD 0.0005 1.3126 - 1.3131
USD/MXN 0.015 18.758 - 18.773
USD/SEK 0.0102 10.29787 - 10.30807
USD/NOK 0.0117 9.88077 - 9.89243
USD/DKK 0.0058 6.8405 - 6.8463
USD/CHF 0.0004 0.9212 - 0.9216
USD/HKD 0.0001 7.8292 - 7.8293
USD/CZK 0.043 21.957 - 22
USD/JPY 0.04 129.8 - 129.84
USD/CAD 0.0006 1.3309 - 1.3315
USD/HUF 0.2 359.12 - 359.32
USD/RUB 0.2 70.627 - 70.827
GBP/AUD 0.0001 1.7453 - 1.7454
GBP/CAD 0.0005 1.65037 - 1.65087
GBP/CHF 0.001 1.14174 - 1.14274
GBP/JPY 0.01 160.965 - 160.975
GBP/DKK 0.0005 8.4849 - 8.4854
GBP/NOK 0.0025 12.2571 - 12.2596
GBP/NZD 0.001 1.9088 - 1.9098
GBP/SEK 0.01 12.7697 - 12.7797
GBP/SGD 0.003 1.6263 - 1.6293
GBP/USD 0.0001 1.2395 - 1.23942
GBP/ZAR 0.075 21.2852 - 21.3602
NOK/SEK 0.003 1.0406 - 1.0436
SGD/JPY 0.003 98.905 - 98.908
NZD/CAD 0.0005 0.86417 - 0.86467
NZD/CHF 0.0005 0.5983 - 0.5988
NZD/JPY 0.01 84.32 - 84.33
NZD/USD 0.0004 0.6496 - 0.64918
NZD/SGD 0.002 0.8516 - 0.8536
GOLD 0 19.67 - 19.67
USD/COP 2 4570.81 - 4572.81
EUR/COP 0.25 4968.29 - 4968.54
USD/THB 0.05 32.77 - 32.82

FAQ