• Facebook
  • YouTube
  • Telegram
  • کابینۀ شخصی

ابزارهای مالی

انتخاب گستردۀ ابزارهای مالی به شما این امکان را میدهد تا هر نوع استراتژی تجاری را به کار ببرید و بتوانید پرتفوی سرمایه گذاری متنوع را ایجاد کنید.

Forex

برای به حداکثر رسانیدن سود، معاملات را با استفاده از اسپردهای کم (نزدیک به صفر) و انتخاب گسترده ای از ابزارهای تجاری، انجام دهید. تجارت کلاسیک مبنی بر مابه التفاوت نرخ ارز.

CFD

برای کارآمدترین سودهی از ابزارهای معاماملاتی سی اف دی بر روی کالاها، ارزها، فلزات استفاده کنید.

Cryptocurrency

بدون توجه داشتن به سعودی یا نزولی بودن نرخ، سرعت در پوزیشن گیری را در ارزهای دیجیتال تجربه کنید. واریز و برداشت راحت، تحلیل نمودار، تجارت با یک کلیک.

Spot Metals

پس انداز طلایی خود را ایجاد کنید. سرمایه گذاری در ارزهای بهادار که ارزش آنها در طول قرنها باقی می ماند.

جدول تغییرات

نام اسپرد Bid - Ask روحیه معامله گرام
BTC/USD 0 19341.637 - 19341.637
EUR/USD 0.0005 0.97819 - 0.97771
EUR/RUB 0.025 56.322 - 56.347
AUD/SEK 0.0043 7.2495 - 7.2538
AUD/CAD 0.0001 0.88862 - 0.8887
AUD/CHF 0.0001 0.63475 - 0.63486
AUD/DKK 0.0009 4.9266 - 4.9275
AUD/JPY 0.01 93.636 - 93.646
AUD/NZD 0.0001 1.13684 - 1.13693
AUD/SGD 0.0003 0.92931 - 0.92957
AUD/USD 0.0002 0.64812 - 0.64789
AUD/ZAR 0.0165 11.6676 - 11.6841
CAD/CHF 0 0.71436 - 0.71441
CAD/JPY 0.014 105.362 - 105.376
CAD/MXN 0.0079 14.6838 - 14.6917
CHF/JPY 0.015 147.491 - 147.506
CHF/NOK 0.0065 10.9576 - 10.9641
CHF/SEK 0 11.4198 - 11.4198
EUR/CHF 0.0002 0.95798 - 0.95815
EUR/DKK 0.0005 7.43602 - 7.4365
EUR/JPY 0.014 141.303 - 141.317
EUR/NOK 0.0055 10.49742 - 10.50293
EUR/SEK 0.0029 10.94233 - 10.9452
EUR/ZAR 0.03 17.5979 - 17.6279
EUR/SGD 0.0012 1.4023 - 1.4035
EUR/NZD 0.0004 1.71565 - 1.716
EUR/HUF 0.54 419.32 - 419.86
EUR/GBP 0 0.88316 - 0.88318
EUR/PLN 0.0034 4.85281 - 4.85622
EUR/CZK 0.021 24.523 - 24.544
EUR/CAD 0 1.34094 - 1.34099
EUR/AUD 0.0001 1.50925 - 1.50938
USD/ZAR 0.0053 18.01695 - 18.0222
USD/PLN 0.004 4.9603 - 4.9643
USD/SGD 0.0003 1.434 - 1.43425
USD/MXN 0.0047 20.13564 - 20.14037
USD/SEK 0.0025 11.19031 - 11.19286
USD/NOK 0.005 10.72936 - 10.73437
USD/DKK 0.0006 7.60435 - 7.60492
USD/CHF 0.0001 0.97967 - 0.97973
USD/HKD 0.0007 7.84961 - 7.85027
USD/CZK 0.03 25.079 - 25.109
USD/JPY 0.005 144.497 - 144.502
USD/CAD 0.0002 1.37175 - 1.37193
USD/HUF 0.2 429.01 - 429.21
USD/RUB 3 56 - 59
GBP/AUD 0.0004 1.70803 - 1.70842
GBP/CAD 0.0002 1.51753 - 1.51775
GBP/CHF 0.0002 1.08402 - 1.08422
GBP/JPY 0.01 159.913 - 159.923
GBP/DKK 0.0019 8.41637 - 8.41824
GBP/NOK 0.0048 11.87009 - 11.87491
GBP/NZD 0.0003 1.94185 - 1.94217
GBP/SEK 0.0062 12.37693 - 12.38317
GBP/SGD 0.0007 1.58601 - 1.58668
GBP/USD 0.0001 1.10573 - 1.10567
GBP/ZAR 0.01 19.92084 - 19.93084
NOK/SEK 0.005 1.0404 - 1.0454
SGD/JPY 0.024 100.726 - 100.75
NZD/CAD 0.0001 0.78188 - 0.78201
NZD/CHF 0.0001 0.55813 - 0.55824
NZD/JPY 0.01 82.369 - 82.379
NZD/USD 0.0003 0.57009 - 0.56977
NZD/SGD 0.0007 0.81722 - 0.81789
GOLD 0.01 14.88 - 14.89
USD/COP 11.75 4512.13 - 4523.88
EUR/COP 0.25 4422.32 - 4422.57
USD/THB 0.05 37.86 - 37.91

FAQ