• Facebook
  • YouTube
  • Telegram
  • کابینۀ شخصی

پلتفرم مورد پسند دارای اختلاف ثابت بین قیمت های خرید و فروش

مزایای حساب MT4 Fixed

با ایفای نقش "بازار ساز" (Market Maker) در حساب معاملاتی MT4 Fixed، شرکت در نرخهای ارائه شده میزان ثابت اسپرد را تعیین نموده است. میزان حد اقل اسپرد 2 پیپ است. اسپرد ثابت برای معامله گرانی مناسب می باشد که ترجیح می دهند از روبات های تجاری (Expert Advisor) استفاده نمایند. اسپرد ثابت باعث تسهیل در آزمایش، بهینه سازی و بکاربری نرم افزار برای انجام تجارت خودکار می گردد. تنظیم کار روبات بر اساس آمار نرخ های با اسپرد ثابت صورت می پذیرد (به عبارت دیگر "تفاوت" بین bid و ask تغییر ناپذیر است.

حساب MT4 Fixed دربرگیرندۀ تمام جفت ارزها و قراردادهای CFD می باشد. جفت ارز EURUSD دارای حداقل اسپرد معادل 2 پیپ می باشد. اسپرد دیگر جفت ارزها و قراردادهای CFD با توجه به میزان نقدینگی و نواسانات آنها تعیین می شوند. شرایط معاملاتی تمام جفتهای ارز می توان در قسمت "مشخصات حساب معاملاتی" سایت رسمی شرکت دریات کرد.مشخصات قراردادها

تنظیمات
جفت ارز اسپرد حداکثر حجم مجاز یک معامله1 سواپ2 Standard lot size مارجین مارجین پوزیشن قفل شده3 One point value ساعات معاملاتی EET4
Long Short
AUD/CAD 8 100 -0,34 0,12 100 000 AUD 100 000 AUD 25 000 AUD 10 CAD 0005 Mon — 2355 Fri
AUD/CHF 10 50 0,17 -0,37 100 000 AUD 100 000 AUD 25 000 AUD 10 CHF 0005 Mon — 2355 Fri
AUD/JPY 5 100 0,25 -0,55 100 000 AUD 100 000 AUD 25 000 AUD 1 000 JPY 0005 Mon — 2355 Fri
AUD/NZD 12 50 -0,31 0,16 100 000 AUD 100 000 AUD 25 000 AUD 10 NZD 0005 Mon — 2355 Fri
AUD/USD 3 200 -0,2 -0,13 100 000 AUD 100 000 AUD 25 000 AUD 10 USD 0005 Mon — 2355 Fri
CAD/JPY 6 100 0,42 -0,65 100 000 CAD 100 000 CAD 25 000 CAD 1 000 JPY 0005 Mon — 2355 Fri
CHF/JPY 4 200 -0,23 -0,12 100 000 CHF 100 000 CHF 25 000 CHF 1 000 JPY 0005 Mon — 2355 Fri
EUR/AUD 10 50 -0,95 0,44 100 000 EUR 100 000 EUR 25 000 EUR 10 AUD 0005 Mon — 2355 Fri
EUR/CAD 9 100 -0,95 0,66 100 000 EUR 100 000 EUR 25 000 EUR 10 CAD 0005 Mon — 2355 Fri
EUR/CHF 3 200 -0,23 -0,13 100 000 EUR 100 000 EUR 25 000 EUR 10 CHF 0005 Mon — 2355 Fri
جدول کامل
تنظیمات
جفت ارز اسپرد حداکثر حجم مجاز یک معامله1 سواپ2 Standard lot size مارجین مارجین پوزیشن قفل شده3 One point value ساعات معاملاتی EET4
Long Short
EUR/CZK 30 30 -5,7 3,9 100 000 EUR 100 000 EUR 25 000 EUR 100 CZK 0005 Mon — 2355 Fri
EUR/DKK 10 30 -1,8 0,44 100 000 EUR 100 000 EUR 25 000 EUR 10 DKK 0005 Mon — 2355 Fri
EUR/NOK 150 50 -5,3 2,6 100 000 EUR 100 000 EUR 25 000 EUR 10 NOK 0005 Mon — 2355 Fri
EUR/SEK 150 50 -2,9 0,49 100 000 EUR 100 000 EUR 25 000 EUR 10 SEK 0005 Mon — 2355 Fri
EUR/SGD 15 30 -1,55 0,3 100 000 EUR 100 000 EUR 25 000 EUR 10 SGD 0005 Mon — 2355 Fri
EUR/ZAR 100 30 -42 28 100 000 EUR 100 000 EUR 25 000 EUR 10 ZAR 0005 Mon — 2355 Fri
GBP/SEK 80 30 -0,85 -6,25 100 000 GBP 100 000 GBP 25 000 GBP 10 SEK 0005 Mon — 2355 Fri
NZD/CHF 10 30 0,35 -0,53 100 000 NZD 100 000 NZD 25 000 NZD 10 CHF 0005 Mon — 2355 Fri
USD/CZK 25 30 -4,2 2,4 100 000 USD 100 000 USD 25 000 USD 100 CZK 0005 Mon — 2355 Fri
USD/HUF 25 30 -0,7 -2,7 100 000 USD 100 000 USD 25 000 USD 1 000 HUF 0005 Mon — 2355 Fri
جدول کامل
تنظیمات
تیکر اسپرد حداکثر حجم مجاز یک معامله1 سواپ2 Standard lot size مارجین مارجین پوزیشن قفل شده3 One point value ساعات معاملاتی EET4
Long Short
SILVER 5 40 -0,17 -0,07 5 000 oz tr 5 000 oz tr 1 250 oz tr 50 USD Mon: 0105 — 2355
Tue: 0105 — 2355
Wed: 0105 — 2355
Thu: 0105 — 2355
Fri: 0105 — 2355
GOLD 5 40 -0,44 -0,19 100 oz tr 100 oz tr 25 oz tr 10 USD Mon: 0105 — 2355
Tue: 0105 — 2355
Wed: 0105 — 2355
Thu: 0105 — 2355
Fri: 0105 — 2355
جدول کامل
تنظیمات

لوریج

نمایش مارجین

تیکر اسپرد معمولی حداکثر حجم مجاز یک معامله1 سواپ2 Standard lot size مارجین مارجین پوزیشن قفل شده One point value حق العمل ساعات معاملاتی EET
Long Short
BTC (Bitcoin) 15000 100 -0,169 % -0,169 % 1 BTC 957,3336 USD 239 USD 0,01 USD 0 0005 Mon — 2355 Fri
BCH (Bitcoin Cash) 250 100 -0,169 % -0,169 % 1 BCH 5,572 USD 1,39 USD 0,01 USD 0 0005 Mon — 2355 Fri
DASH (Dash) 150 1000 -0,169 % -0,169 % 1 DASH 2,16 USD 0,54 USD 0,01 USD 0 0005 Mon — 2355 Fri
ETC (Ethereum Classic) 80 1000 -0,169 % -0,169 % 1 ETC 1,6776 USD 0,42 USD 0,01 USD 0 0005 Mon — 2355 Fri
ETH (Ethereum) 2000 1000 -0,169 % -0,169 % 1 ETH 75,38 USD 18,85 USD 0,01 USD 0 0005 Mon — 2355 Fri
LTC (Litecoin) 120 1000 -0,169 % -0,169 % 1 LTC 2,4444 USD 0,61 USD 0,01 USD 0 0005 Mon — 2355 Fri
XMR (Monero) 200 1000 -0,169 % -0,169 % 1 XMR 6,466 USD 1,62 USD 0,01 USD 0 0005 Mon — 2355 Fri
XRP (Ripple) 80 1000 -0,169 % -0,169 % 100 XRP 1,474 USD 0,37 USD 0,01 USD 0 0005 Mon — 2355 Fri
ZEC (Zcash) 150 1000 -0,169 % -0,169 % 1 ZEC 3,08 USD 0,77 USD 0,01 USD 0 0005 Mon — 2355 Fri
جدول کامل
تیکر مارجین اولیه، به دلار اسپرد حداکثر حجم مجاز یک معامله1 تاریخ انقضاء
GLD.DEC2 (Gold) 2500 0,5 USD 10 29.11.2022
SLVR.SEP2 (Silver) 2500 2 cents 10 30.08.2022
COPPER.SEP2 (Copper) 1500 0,5 cent 10 30.08.2022
USOIL.SEP2 (Crude Oil) 1500 8 cents 10 19.08.2022
NATGAS.SEP2 (Natural Gas) 1000 1,5 cents 10 26.08.2022
GASLN.SEP2 (Gasoline) 1500 0,25 cent 10 30.08.2022
HTOIL.SEP2 (Heating Oil) 1500 0,25 cent 10 30.08.2022
CORN.DEC2 (Corn) 500 1 cent 10 29.11.2022
WHEAT.SEP2 (Wheat) 700 1 cent 10 30.08.2022
SOY.NOV2 (Soybeans) 700 1 cent 10 28.10.2022
جدول کامل
تیکر مارجین اولیه، به دلار اسپرد حداکثر حجم مجاز یک معامله1 تاریخ انقضاء
US500.SEP2 (US 500) 2500 USD 1 10 15.09.2022
USTECH.SEP2 (US Tech 100) 3000 USD 3 10 15.09.2022
US30.SEP2 (US 30) 2000 USD 6 10 15.09.2022
JAP225.SEP2 (Japan 225) 1500 USD 20 10 07.09.2022
GERMAN.SEP2 (Germany 30) 4000 EUR 4 10 15.09.2022
ESTX50.SEP2 (Europe 50) 700 EUR 4 10 15.09.2022
UK100.SEP2 (UK 100) 1000 GBP 3,5 10 15.09.2022
$INDEX.SEP2 (Dollar Index) 800 USD 0,08 10 16.09.2022
جدول کامل

1 حد اکثر میزان مجاز حجم یک معامله (بر حسب لات).

2 ارقام این ستون بیانگر درآمد یا هزینه ایی (بر حسب پیپ) است که در صورت باز نگه داشتن یک پوزیشن طی مدت بیش از یک روز تعلق می گیرد. میزان سواپ بر اساس نرخ بهره کوتاه مدت بانکی جفت ارز مورد مبادله تعیین می شود. به علت این که زمان سررسید قراردادهای ارزی دو روز کاری پس از انجام معامله محسوب می شود، لذا تاریخ سررسید معاملات باز شده در روز چهارشنبه در روز دوشبنبه صورت می پذیرد. بدین علت، در صورت بسته نشدن یک پوزیشن در شب چهارشنبه به پنجشنبه، میزان سواپ سه برابر افزایش پیدا می کند.

3 برای معاملات هج شده، مبلغ مارجین (وجه الضمان) طبق روش زیر محاسبه می شود: مثلاً در حساب معاملاتی دو معاملۀ معکوس باز شده: معاملۀ خرید 1 لات EURUSD و معاملۀ فروش 1 لاتEURUSD . در صورتی که لوریج حساب معاملاتی یک به صد باشد، در پلتفرم معاملاتی متاتریدر 4 میزان مارجین معاملات فوق طبق فرمول: 250 یورو + 250 یورو = 500 یورو است.

4 در بازۀ زمانی بین ساعت 23:55 تا 00:15 (رول آور بانکی) به علت کاهش میزان نقدشوندگی در بازار، امکان افزایش میزان اسپرد و سطح گذاشتن اردر، زمان اجرای دستورات مشتریان، فقط امکان بستن معامله و همچنین ممانعت از امکان عملیات تجاری به صورت کلی، وجود دارد.

1 حد اکثر میزان مجاز حجم یک معامله (بر حسب لات). 

2 میزان اسواپ بر اساس نرخ بهرۀ سالیانه قیمت پوزیشن محاسبه می شود. در صورت انتقال پوزیشن از روز جمعه به روز دوشنبه، میزان اسواپ سه برابر افزایش می یابد.

1 حد اکثر میزان مجاز حجم یک معامله (بر حسب لات). 

 

نرخ مس، بنزین، سوخت بخاری، ذرت، گندم، سویا و قند بر حسب سنت (cent) محاسبه می شود، بقیۀ نماد ها بر اساس دلار آمریکا نرخ گذاری شده اند.

مارجین جهت گرفتن و نگهداشتن دو پوزیشن قفل شده (locked positions) برای یک ابزار مالی برابر با ¼ مارجین اولیه برای هر یک از معاملات باز شده می باشد.

قابل توجه است که تیکر های WHEAT، CORN و ... قابل خرید و فروش نمی باشند. در این گونه ابزارها (شاخصها) شما می توانید نمودار نفت، طلا یا یکی از شاخصهای بورسی درطی مدت زمان طولانی را مشاهده و برای تحلیل و آنالیز استفاده نمایید.

سلب مسئولیت:

تمام قراردادهایCFD بر اساس واحد قیمتی مبتنی برا محاسبات و آلگاریتمهای طراحی شده توسط شرکت FIBO Group می باشند.
واحد قیمتی که بوسیلۀ روش فوق تولید شده و مشخصات قرارداد های مابالتفاوت ارائه شده توسط FIBO Group منحصر به فرد و در مالکیت شرکت FIBO Group هستند.