• Facebook
 • YouTube
 • Telegram
 • کابینۀ شخصی
AUDUSD H4 احتمال تقویت یابی موقت خریداران

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

طبق ارزیابی های مقاله ی قبلی، افزایش تصحیحاتی نرخ گذاری ها نرسیده به مقاومت خط EMA-200 (H4) اتمام یافت. این سناریو در پی بازگشت زود هنگام خطوط شاخص نوسان گر 4 ساعته ی stochastic از مرز %80 اشباع خرید به وقوع پیوست. همانطور که دیر تر یاد نموده بودیم تست استقامتی سطح هیجانی 0.7000، انعکاس نرخی مابعد نرخ گذاری ها در پی برخوردشان با خط ترند کاهشی (کلی) را، به دنبال داشت. عامل بروز این جهش صعودی، خروج خطوط شاخص نوسان گر 24 ساعته ی stochastic از محدوده ی اشباع فروش به شمار می رود. در حال حاضر نیز، با ادامه یابی افزایش تصحیحاتی (موقت) نرخ گذاری ها و تحکیم یابی نرخ AUD، بر فراز خط میانه ی کانال گرایش کاهشی، که با سطح هیجانی 0.7000 نیز تقاطع دارد، مواجه می باشیم.

انعکاس اخیر نرخ گذاری ها از خط EMA-200 (H4) و سطح 0.7150، بر احتمال توقف یابی رشد تصحیحاتی نرخ گذاری ها می افزاید. در صورت خروج خطوط شاخص نوسان گر 4 ساعته ی stochastic از محدوده ی اشباع خرید، می توان با گیر افتادن نرخ گذاری ها تحت فشار خط SMA-5 (H4)، به موازات شکست پشتیبانی 0.7100 و تست استقامتی خط میانه ی کانال گرایش کاهشی و سطح 0.7050، برخورد نمود. شکست این سطح می تواند تست مابعد سطح هیجانی 0.7000 را، به دنبال داشته باشد.

تست استقامتی سطح هیجانی یاد شده، گرایش نزولی را متوقف نموده و عامل اصلی بروز چنین امری، بازگشت زود هنگام خطوط شاخص نوسان گر 4 ساعته، از مرز %20 اشباع فروش و یا خروج سریع خطوط این شاخص از محدوده ی اشباع فروش، به شمار می رود. ورود دوباره ی خطوط این شاخص نوسان گر به محدوده ی اشباع خرید، بر احتمال شکست خط ترند کاهشی 4 دسامبر خواهد افزود. افت های در پیش رو می توانند تا پشتیبانی ابر های ایچیموکو (H4) و سطح هیجانی 0.7000 نموداری نیز، ادامه یابند.

ورود خطوط شاخص نوسان گر stochastic (D1) به محدوده ی اشباع خرید بر احتمال ادامه یابی تحکیمات نرخی میان مدت AUD، در چهارچوب کانال گرایش نزولی خواهد افزود. مسلما ورود موفقیت آمیز خطوط شاخص نوسان گر stochastic (D1) به محدوده ی اشباع خرید، احتمال شکست مقاومت 0.7150  و تست استقامتی سطح 0.7200 را نیز، افزایش خواهد داد. اما استقرار ابر های ایچیموکو (D1) بر فراز سطح مقاومت 0.7200، احتمال انعکاس یابی مابعد نرخ گذاری ها در پی برخوردشان با سطوح 0.7150 و 0.7200 را، افزایش می نماید. خروج سریع خطوط شاخص نوسان گر 24 ساعته از محدوده ی اشباع خرید، بر احتمال تضعیف آتی خریداران و ادامه یابی افول نرخی AUD، تا پشتیبانی خط SMA-5 (D1) و سطوح 0.7100-0.7050 نیز، می افزاید.

ورود خطوط شاخص نوسان گر stochastic (D1) به محدوده ی اشباع فروش، می تواند شکست مابعد پشتیبانی 0.7100 و حتی تست استقامتی سطح هیجانی 0.7000 را نیز، به دنبال داشته باشد. اما  بازگشت زود هنگام خطوط شاخص نوسان گر 24 ساعته، از مرز %20 اشباع فروش و یا خروج سریع خطوط این شاخص از محدوده ی اشباع فروش، گرایش نزولی را متوقف نموده و تنها در صورت تحکیم یابی مابعد نرخ گذاری ها بر فراز خط SMA-5 (D1)، می توان با ادامه یابی افزایش تصحیحاتی میان مدت این جفت ارزی تا مقاومت ابر های ایچیموکو (D1)، مرز بالایی کانال گرایش نزولی و خط EMA-200 (D1) (به مراتب سطوح 0.7200، 0.7250 و 0.7300)، برخورد نمود. سیگنال توقف یابی گرایش افزایشی – بازگشت زود هنگام خطوط شاخص نوسان گر 24 ساعته، از مرز %80 اشباع خرید و یا خروج سریع خطوط این شاخص از محدوده ی اشباع خرید، به شمار خواهد آمد.

 

پیشنهادات:

 • بازگشایی معاملات خرید این دارایی, تنها در صورت نفوذ صعودی نرخ گذاری ها به سطح 0.7150، میسر خواهد گشت.
 • بازگشایی معاملات فروش این دارایی, تنها در صورت نفوذ نزولی نرخ گذاری ها به سطح پشتیبانی 0.7100، میسر خواهد گشت.
 • به منظور اجرای معاملات دقیق تر, می توان از بازه ی معاملاتی ذیل استفاده نمود.

               

 

 

سطوح هدفی موجود:

 

 • 4 مقاومت: 0.7300
 • 3 مقاومت: 0.7250
 • 2 مقاومت: 0.7200
 • 1 مقاومت: 0.7150
 •  نرخ کنونی: 0.7117
 • 1 پشتیبانی:0.7100
 • 2 پشتیبانی:0.7050
 • 3 پشتیبانی:0.7000
 • 4 پشتیبانی:0.6900

 

خواهشمندم به یاد داشته باشید, که ارزیابی انجام گرفته به عنوان دستورالعمل معاملاتی به حساب نمی آید و محتویات موجود, جز پیشنهادی بیش نیست.

 


تحلیلگر

گرچه ارزیابی پیش از سرمایه گذاری بجاست، ولیکن تجارت، ارزیابی منحصر به فرد خویش را می طلبد.