• Facebook
  • YouTube
  • Telegram
  • کابینۀ شخصی

ارزیابی بنیادی بازار به تاریخ ۲۷.۰۷.۲۰۱۸

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

ساعت ۱۱:۰۰ واحد ارزی یورو اتحادیه ی اروپا - تحلیلات متخصصین حرفه ای

این گزارش بانک مرکزی اروپا، در رابطه با انتظارات مربوط به تغییرات آتی نرخ تورم، حجم تولیدات ناخالص داخلی و سطح بی کاری در اتحادیه ی اروپا بوده، که می تواند با افزایش نرخ نوسانات ارزی یورو، در هنگام عرضه یابی این آمار همراه گردد.

 

ساعت ۱۵:۳۰ واحد ارزی دلار ایالات متحده - تغییرات حجم تولیدات ناخالص داخلی

ساعت ۱۵:۳۰ واحد ارزی دلار ایالات متحده - شاخص عددی تولیدات ناخالص داخلی

تثبیت یابی افزایش آتی نرخ داده های ۳ ماه دوم سال ایالات متحده، در رابطه تغییرات حجم تولیدات ناخالص داخلی، تا سقف ٪۴.۱ می تواند با تحکیمات ارزی دلار همراه گردد. چرا که این میزان از نرخ ماکسیموم ۳ ماه سوم سال ۲۰۱۴ این شاخص نیز افزون تر می باشد.

 

ساعت ۱۷:۰۰ واحد ارزی دلار ایالات متحده - شاخص تمایلات مصرف کننده از دانشکده ی میشیگان

با توجه به نهایی بودن این انتشارات، تنها در صورت تغییر یابی نرخ آمار در پیش رو، از داده های تخمین یافته - می توان با افزایش نرخ نوسانات ارزی دلار، برخورد نمود. نظریه ی متخصصین، در رابطه با افزایش آتی نرخ این شاخص، در صورت تثبیت یابی تحکیمات ارزی دلار را نیز، به دنبال خواهد داشت.


تحلیلگر

گرچه ارزیابی پیش از سرمایه گذاری بجاست، ولیکن تجارت، ارزیابی منحصر به فرد خویش را می طلبد.